גרף ספיגת רעש-2

 
B3 Noise Absorption Graphics Acoustic Melamine Foam
 
 
ספיגה של רעשים
 
ספיגה של רעשים
 
 
חזרה לאקוסטיקה
 
B1
 
B2